Het bestuur heeft onlangs besloten bij de belastingdienst de status van Algemeen nut beogende instelling en tevens als culture instelling aan te vragen. Op ons verzoek is gunstig gereageerd.Onze stichting staat vanaf 26 februari 2024 als ANBI en tevens als culturele instelling aan te vragen.Deze wijziging werd overeenkomstig in onze statuten vastgelegd

. Tevens rd besloten het huidig bestuur uit te breiden met de benoeming van de heer Jan Gerard Wever RA als bstuurslid.

het bestuur bestaat thans uit Prof.dr.ir. J.I.M. Halman,J.M. Palm, secretaris,
Oude Molstraat 8-A, 2513 BB 's-Gravenhage

H.C. Beers, penningmeester,
Boslaan 20, 1217 CV Hilversum

Mr. André Palm, bestuurslid,
Curaçao
Mevrouw M. Smeets-Muskus, bestuurslid
Penstraat 48, Curaçao

Mevrouw M. van Gijn, bestuurslid
Oudiestaete 104, 1825 MP Alkmaar

Mr. André Palm, bestuurslid,
Curaçao

De heer Jan Gerard Wever>RA

wonende te Den Haag.